Сите луѓе ја уживаат својата сексуалност слободно и во социјална благосостојба

Лидерска група за родова еднаквост: Унапредување на правата на жени...

Реакција: Недоволна застапеност на жените на извршните позиции во н...

Продолжување на оглас за вработување на финансиски/-ка менаџер/-ка

Сервиси

Достапноста, пристапот и квалитетот на здравствените услуги се важни за здравјето на луѓето, а уште поважни за оние кои живеат на маргините на општеството. Особено кога станува збор за сексуалното и репродуктивното здравје. Сите услуги во нашите сервиси се бесплатни и доверливи.

Галерија

Што работиме

РЕПРОДУКТИВНА СЛОБОДА

Силно веруваме дека за да ја ужива својата репродуктивна слобода, жената мора ...

КОНТРАЦЕПЦИЈА

Правото на контрацепцијата е едно од основните човекови права затоа што значи ...

ЗДРАВЈЕ НА РОМИ

ЗДРАВЈЕ НА РОМКИ За да може да се оствари правото на здравје, ...

СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Борбата за остварување на правата и слободите на обесправените лица може да ...

ЗДРАВЈЕ ВО КРИЗИ

Репродуктивното здравје е човеково право, а услугите за репродуктивното здравје треба да ...

СЕКСУАЛНОСТ И ПОПРЕЧЕНОСТ

Иако е неделив дел од секој поединец, сексуалноста е табу тема – ...

ХИВ

Докажано е дека доколку имаат пристап до антиретровирусна терапија (АРТ), луѓето со ...

СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Сексуалното и репродуктивно здравје и права се табу како дома, така и ...

ХЕРА МЛАДИ

ХЕРА Млади произлезе од потребата на младите да бидат слушнати и да ...

ЛГБТИ

Сакаме нација без дискриминација и веруваме дека ако е вообичаено, не значи ...

РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ

„Колку почесто се случува, толку поретко се зборува“ важи и за родово ...

ЗАСТАПУВАЊЕ

Веруваме дека предуслов за целосно почитување и остварување на човековите права е ...

ОМОЌУВАЊЕ И ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ

Веруваме дека е невозможна промена во состојбата со правата на маргинализираните без ...

АКТИВИЗАМ

Активизмот и младинското волонтерство ни се меѓу најважните вредности.  28 септември е ...

Дознајте повеќе за нашата работа

ХЕРА
Секси маало
Младинска платформа за ССО
Советувалишта за превенција на дроги
Прв семеен центар