РЕПРОДУКТИВНА СЛОБОДА

Силно веруваме дека за да ја ужива својата репродуктивна слобода, жената мора да може слободно да одлучува за своето тело, здравје и живот. Репродуктивната слобода не постои ако е маратон со пречки. Токму затоа и застанавме во нејзина одбрана во 2009 година и заедно со повеќе граѓански организации ја формиравме Платформата за правото на избор како одговор на владината кампања против правото на абортус. Заедно со уште 40 други граѓански организации ја донесовме и потпишавме Декларацијата за заштита на правото на жените слободно да одлучуваат за својот живот, здравје и физички интегритет.

Во јуни 2013 година тогашната влада донесе нов закон за прекинување на бременоста којшто го ограничи пристапот до безбеден и легален абортус и ги принуди жените во Македонија на непотребни административни процедури. Протестиравме на улица, правевме аргументирани анализи, ја оспорувавме уставноста на законот, организиравме јавни расправи во Собранието и баравме поддршка од пратениците, меѓународните организации и Комитетот за човекови права при ООН.

Од 2013 година, ХЕРА е членка на Меѓународната кампања за безбеден абортус и секој 28 септември го одбележува Глобалниот ден за пристап до безбеден и легален абортус. ХЕРА е и една од 22 членки на Платформата за родова еднаквост која постои за да ги заштити женските права и да ја унапреди родовата еднаквост во Македонија, вклучувајќи ги и репродуктивното здравје и права.

Во Мај 2019 година Собранието на Република Северна Македонија донесе нов текст на Закон на прекинување на бременоста 2019 со кој конечно се унапредуваат правата на жените и заштита на нивното здравје и живот. Неправдата кон жените најпосле е исправена. Со новиот закон се бришат административните пречки (односно, задолжителното и пристрасното советување и тридневното чекање по советувањето) кои ја ограничуваа волјата на жените. Формирањето на Првостепената комисија е поместено од сегашната 12-та на 22-та гестациска недела од бременоста, со што се уважува репродуктивната слобода на жените. Абортусот до 9-та недела со новиот закон ќе биде достапен и во гинеколошките ординации со воведување на лековите за медикаментозниот абортус како побезбеден метод за прекин на бременоста.

Во јуни 2019 ХЕРА ја започна кампањата со наслов „Слобода е кога самата одлучуваш“ со цел да се подигне свеста за придобивките за жените од новиот Закон за прекинување на бременоста.

Повеќе:

  • Водич за новинари и медиуми за новиот закон за прекинување на бременоста и препораки за објективно и непристрасно известување за потребите на жените поврзани со абортус.
  • Постер за кампањата „Слобода е кога самата одлучуваш“.
  • Политика на ХЕРА за основните принципи, вредности и активности на организацијата за заштита на правото на избор за абортус.
  • Декларација на 10 политички партии за измени на Законот за абортус и обезбедување заштита на здравјето и репродуктивните права за време на парламентарните избори во 2016 година.
  • Теренско истражување на ХЕРА за ефектите и последиците од донесувањето на ограничувачкиот закон за прекинување на бременоста во 2013 година.
  • Брошури на ХЕРА за основните информации што здравствените работници и жените треба да ги знаат за медикаментозниот абортус.
  • По четиригодишната кампања – Квантитативно истражување на ХЕРА за ставовите на општата популација и на гинеколозите за законските измени во 2013 година и за владината ТВ-кампања против правото на абортус „Избери живот, имаш право на избор“.