По четиригодишната кампања: Ставовите кон абортусот помеѓу општа популација и гинеколозите во Македонија