Сервиси

Достапноста, пристапот и квалитетот на здравствените услуги се важни за здравјето на луѓето, а уште поважни за оние кои живеат на маргините на општеството. Особено кога станува збор за сексуалното и репродуктивното здравје.

Сите услуги во нашите сервиси се бесплатни и доверливи.