Извршна канцеларија

Милош Стојановиќ

Административен и финасиски директор

Кристина Михајловска

Координаторка на младинските центри „Сакам да знам“ и мобилната гинеколошка амбуланта

Катерина Иванова

Координаторка за младинска програма

Магдалена Арсовска

Проектна асистентка за ХИВ сервиси