Извршна канцеларија

Милош Стојановиќ

Административен и финасиски директор

Кристина Михајловска

Координаторка на младинските центри „Сакам да знам“ и мобилната гинеколошка амбуланта

Магдалена Арсовска

Проектна асистентка за ХИВ сервиси

Дарко Милошевски

Проектен координатор на ХЕРА млади