Извршна канцеларија

Милош Стојановиќ

Административен и финасиски директор

Росана Богатинова

Правна советничка и проектна координаторка

Александра Филипова

Kоординаторка на Младинските центри „Сакам да знам“ и Мобилната гинеколошка амбуланта