Горан Јакимоски

Горан Јакимоски

Горан Јакимоски

Горан Јакимоски ги завршува своите додипломски студии на Технолошко-металуршкиот факултет на Институтот за хемиско процесно инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Своето работно искуство го започнува во 2015 година во реномиран хотел, каде што работи нешто помалку од 7 години. Од ноември 2022 година започнува да работи во ХЕРА како административен асистент.