Весна Матевска

Весна Матевска

Весна Матевска

Весна Матевска, родена во Скопје,  дипломира на Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје во 2007 година. Како психолог, се надградува во областите на психоедукација и психотерапијата. Член е на Македонската асоцијација за трансакцискa анализа (МАТА). Сертифицирана е за работа со сторители на семејно насилство.

Започна да работи во ХЕРА во 2008 година како психолог во младинскиот центар „Сакам да знам“. Од 2012 година е на позицијата на програмска раководителка, а од 2013 е назначена за одговорно лице за заштита на деца и млади под ризик во организацијата. Како програмска раководителка работи на темата Сексуалност и лица со попреченост, област која во ХЕРА се развива од 2010 година.

Дополнително, вклучена е во областите за унапредување на здравјето и сексуалните и репродуктивните права на Ромите, со посебен акцент на жените и девојките. Се залага за зајакнување на жените и активно учествува во борбата против семејното насилство во Македонија.