СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Борбата за остварување на правата и слободите на обесправените лица може да биде успешна единствено преку нивно омоќување, мобилизирање и активно учество. Оттука произлезе идејата да отвориме можности за нивно економско зајакнување и за да ја обезбедиме одржливоста на нашите сервиси. Потенцијалот на социјалното претприемништво како иновативен модел за социјална инклузија, ресоцијализација и вработување на луѓето од ранливите групи го препознавме уште во 2015 година, а идејата за социјално претпријатие конечно ја остваривме во 2017 година.

Имајќи предвид дека социјалното претприемништво е прилично нова тема кај нас, решивме нашето искуство да го (ис)користиме за да ги градиме капацитетите на сите оние кои како и ХЕРА, сакаат да ги зајакнуваат маргинализираните преку социјално претпријатие. Секоја поддршка е ветер во грб, а особено ако доаѓа од локалната власт – затоа со Град Скопје развиваме стратегија за поддршка на социјални претпријатија кои би вработувале лица од маргинализираните заедници.

Повеќе: