НЕГА ПЛУС

Веруваме дека остварувањето на основните права оди рака под рака со економската независност и знаеме дека за да им бидат достапни на оние на кои им се најпотребни, нашите сервиси за сексуално и репродуктивно здравје мора да бидат одржливи. Токму затоа во 2017 година го основавме нашето прво социјално претпријатие „Нега Плус“. Сакајќи да одговориме на потребите на граѓаните, го замисливме како сервис за професионална грижа и нега за стари и изнемоштени лица во домашни услови. Сакајќи да ги зајакнеме Ромките кои се меѓу најмаргинализираните жени во земјава, организиравме обуки за палијативна нега во домашни услови. Така, им подаваме рака на изнемоштените и им даваме крилја на Ромките.

„Нега Плус“ официјално започна со давање на своите услуги на крајот на 2017 година и до денес има услужено преку 100 семејства.

Кадарот на „Нега Плус“ е сертифициран и посветен, а услугите се достапни во флексибилни пакети и засега само на територијата на општина Центар и град Скопје. Повеќе информации за услугите на „Нега Плус“ или за тоа како да му се приклучите на тимот негуватели можете да добиете на телефонскиот број 070 299 026 или на https://www.facebook.com/negaplus/