Конкурс за вработување на програмски/-а асистент/-ка