Здравје на Роми

Весник на жените од Шуто Оризари бр. 1

Препознавајќи ги актуелните состојби и предизвици со коишто секојдневно се ...
Прочитај повеќе

Билтен за здравствени работници бр.1

Пред вас го имате првото издание од Билтенот наменет за информирање ...
Прочитај повеќе

Карта со оценка од заедницата #4

Картата со оценка на заедницата претставува истражување за состојбите на ...
Прочитај повеќе

Секоја жена има право на здрава бременост!

Брошурата за пренатална заштита е наменета за сите жени, бремени ...
Прочитај повеќе

Ромски здравствен медијатор, Билтен бр.5

Пред вас е петтото издание на Билтенот за ромски здравствени ...
Прочитај повеќе

Карта со оценка во заедницата #3

Датум на издавање: 2015 Клучни зборови:  Жени Ромки, пристап до ...
Прочитај повеќе