Здравје на Роми

Весник на жените од Шуто Оризари бр. 2

Настојувајќи да им ги доближи актуелните предизвици околу репродуктивното здравје ...
Прочитај повеќе

Карта со оцена од заедницата #6

Картата со оцена од заедницата претставува истражување за состојбите на ...
Прочитај повеќе

Прирачник за развивање на комуникациски вештини кај здравствените ...

Поттикнати од фактот дека комуникацијата е темел на здравствената грижа, ...
Прочитај повеќе

Весник на жените од Шуто Оризари бр. 1

Препознавајќи ги актуелните состојби и предизвици со коишто секојдневно се ...
Прочитај повеќе

Билтен за здравствени работници бр.1

Пред вас го имате првото издание од Билтенот наменет за информирање ...
Прочитај повеќе

Карта со оценка од заедницата #4

Картата со оценка на заедницата претставува истражување за состојбите на ...
Прочитај повеќе