Документ за јавни политики: Пристап до ПЗЗ за Ромките и жените со попреченост за време и по ковид-19