Јавен повик за набавка на брз орален тест за самотестирање на ХИВ