Јавен повик за ангажирање консултант/-ка за подготовка на анализа на националните процедури, стандарди и системот на плаќање за лиценцираните даватели на специјализирана услуга за советување на жени жртви на родово засновано насилство и жртви на семејно насилство и за услуга за третман на сторители на насилство