Здравје на Роми

Што е тоа ромски здравствен медијатор?

Што е тоа ромски здравствен медијатор (РЗМ)? Во што може ...
Прочитај повеќе

Извештај од проценката за пристап до здравствени и ...

Година на издавање: 2010 Клучни зборови:  Ромска заедница во Македонија, ...
Прочитај повеќе