интервју

Интервју со Марија Башеска Стојановска, толкувачка на знаковен ...

Поттикнати од одличното видео на „Види Вака“ и од фактот ...
Прочитај повеќе

Интервју со Марина и Деан Ајдуковиќ: „Ако сакаме ...

Марина и Деан Ајдуковиќ се брачен и професионален пар од ...
Прочитај повеќе

Реакција до Институтот за комуникациски студии кон интервјуто ...

Почитувани, ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување чувствува ...
Прочитај повеќе

Интервју со Елена Ѓурчиновска: Попреченоста не е пречка ...

Сакајќи да ги разнишаме предрасудите поврзани со планирањето на семејството ...
Прочитај повеќе

Интервју со Мабера Камбери: „Верувам дека секој човек ...

Ова е последното од низата интервјуа со Ромки што ги ...
Прочитај повеќе