Интервју со Фикрија Таир: „Предизвиците ми беа само мотив плус за да го остварам зацртаното“