Интервју со Марија Башеска Стојановска, толкувачка на знаковен јазик: „Без толкувачи на знаковен јазик, глувите луѓе не можат да функционираат“