Интервју со Мабера Камбери: „Верувам дека секој човек вреди онолку колку што самиот си се цени“