Реакција до Институтот за комуникациски студии кон интервјуто со Никола Маџиров