И во услови на пандемија, потребно е да се спортува и да се зборува за љубов!