Zyra ekzekutive

Millosh Stojanoviq

Административен и финасиски директор

Meri Cvetkovska

Проектна координаторка 

Kristina Mihajllovska

(Македонски) Координаторка на младинските центри „Сакам да знам“ и мобилната гинеколошка амбуланта

Olivera Stojkovska

(Македонски) Проектна координаторка 

Sanja Jordanoska

(Македонски) Административна асистентка

Magdalena Arsovska

(Македонски) Проектна асистентка за ХИВ сервиси