Zyra ekzekutive

Kristina Mihajllovska

(Македонски) Координаторка на младинските центри „Сакам да знам“ и мобилната гинеколошка амбуланта

Olivera Stojkovska

(Македонски) Проектна координаторка 

Sanja Jordanoska

(Македонски) Административна асистентка

Katerina Ivanova

Koordinatores së programit për të rinjtë

Magdalena Arsovska

(Македонски) Проектна асистентка за ХИВ сервиси