Të gjithë njerëzit e gëzojnë seksualitetin e vet, lirisht dhe në mirëqenie sociale

Platforma për barazi gjinore: Aborti i sigurt është mbrojtja themel...

Java evropiane e testimit për HIV: HIV tregime pozitive – unë e jet...

15 pyetje dhe përgjigje për еdukimin gjithëpërfshirës seksuale

Sherbime

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues

Galeria

Çfarë punojmë

LIRITË RIPRODHUESE

Besojmë fuqishëm se për t’i gëzuar liritë e veta riprodhuese, gruaja do ...

KONTRACEPSIONI

E drejta për kontracepsion është një nga të drejtat themelore të njeriut ...

SHËNDETI I ROMËVE

SHËNDETI I ROMEVE Që të realizohet e drejta e shëndetit, shërbimet shëndetësore ...

NDËRMARRËSIA SOCIALE

Lufta për realizimin e të drejtave dhe lirive të personave që u ...

KUJDESI PLUS

Besojmë se realizimi i të drejtave themelore shkon dorë më dorë me ...

SHËNDETI GJATË KRIZAVE

Shëndeti riprodhues është e drejtë e njeriut, ndërsa shërbimet për shëndetin riprodhues ...

SEKSUALITETI DHE AFTËSIA E KUFIZUAR

Edhe pse është pjesë e pandashme e çdo individi, seksualiteti është tabu ...

HIV

Është dëshmuar se nëse kanë qasje deri te terapia antiretrovirusale (TAR), personat ...

EDUKIMI GJITHËPËRFSHIRËS SEKSUAL

Shëndeti dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese janë tabu si në shtëpi, ...

HERA TË RINJTË

HERA Të rinjtë doli nga nevoja e të rinjve që të zëri ...

LGBTI

Dëshirojmë komb pa diskriminim dhe besojmë se nëse është e zakonshme, nuk ...

BARAZIA GJINORE

“Sa më shpesh ndodh, aq më rrallë flitet” vlen edhe për dhunën ...

AVOKIMI

Besojmë se parakusht për respektimin e tërësishëm dhe realizimin e të drejtave ...

FUQIZIMI DHE ZHVILLIMI I KAPACITETEVE

Besojmë se është i pamundur ndryshimi në gjendjen me të drejtat e ...

AKTIVIZËM

Aktivizmi dhe vullnetarizmi rinor janë ndër përparësitë më të rëndësishme.  28 Shtatori ...

Zbulo më tepër për punën tonë

HERA
Nisma e grave nga Suto Orizari
Tregime të reja nga klinika
Fqinji sexy
Platforma Rinore SSO
Ne hapim mundësi
Care Plus
Maria Vaginolog
Këshillimi i parandalimit të drogës
Qendra e parë familjare
Raundi 20