Kontakti

Adresë

  • Franklin Ruzvelt 51a/26, 1000 Shkup, Maqedonisë së Veriut
  • +389 (0)2 3290 395
  • +389 (0)2 2556 002
  • hera@hera.org.mk
  • hivtest@hera.org.mk (për testimin e HIV)