Shërbimet

Qasja dhe cilësia e shërbimeve shëndetësore janë të rëndësishme për shëndetin e njerëzve, ndërsa më të rëndësishme për ata të cilët jetojnë në margjinat e shoqërisë. Veçanërisht kur fjala është për shëndetin seksual dhe riprodhues. Të gjitha shërbimet në serviset tona janë pa pagesë dhje të besueshme.