Kumtesë: Edukimi dhe braktisja e praktikave të dëmshme tradicionale janë çelësi për reduktimin e shtatzënisë adoleshente