(Македонски) Проглас за 8 Март: Ќе преживеат ли жените овде?