SHGM dhe HERA nënshkruan Memorandum për bashkëpunim