Informata do të thotë shëndet. Shkolla është vendi i duhur për edukim seksual!