Tak, tak, më falni që ju pengoj në orë, keni EGJS?