(Македонски) Барање за прибирање понуди за изработка на видеоспот