(Македонски) Mеѓународната конференција – “До Подобро здравство за Ромите”