HERA dhe Qendra për mjekësi familjare me mbështetje të shëndetësisë publike: Katër ambulanca gjinekologjike u hapën në Makedonski Brod, Resnjë, Radovish dhe Dellçevë