(Македонски) Медикаментозен абортус – упатство за здравствени работници