06.10.2017

Hulumtim “Dokumentimi i efekteve që legjislacioni regresiv maqedonas dhe politikat kufizuese për abortin i kanë mbi të drejtat e njeriut: gjetjet dhe rekomandimet kyçe”

“Dokumentimi i efekteve që legjislacioni regresiv maqedonas dhe politikat kufizuese për abortin i kanë mbi të drejtat e njeriut: gjetjet dhe rekomandimet kyçe” e hulumton efektin dhe pasojat nga miratimi i Ligjit ekzistues për ndërprerjen e shtatzënisë në vitin 2013, me të cilin vendosen dispozitat ligjore kufizuese dhe vështirësohet qasja deri te aborti i sigurt dhe legal në Maqedoni.

Efektin negativ të rregullores ekzistuese ligjore e vërtetojnë një sërë përvojash dhe qëndrimesh të fituara përmes intervistave anonime me katërmbëdhjetë aktorë të problematikës nga Manastiri, Kumanova dhe Shkupi, gjegjësisht shtatë gra të cilat kanë bërë abort pas vendosjes së kushteve të reja ligjore, dy gjinekologë, një sociolog, një punëtor social dhe tre përfaqësues të organizatave joqeveritare.

Hulumtimi është përmbledhje e gjetjeve kyçe, por jep edhe rekomandime të cilat do të duhet të merren parasysh gjatë ndryshimit të Ligjit për ndërprerjen e shtatzënisë, që del si nevojë e domosdoshme nga përvojat e dokumentuara.

Ky dokument është rezultat i bashkëpunimit katër mujor mes H.E.R.A. dhe Qendrës për të drejta riprodhuese dhe mund ta gjeni në gjuhën maqedonaseshqipe dhe angleze.

 

Publikime

Fushata

Shërbimet

Puna me H.E.R.A.

Buletini për planifikim familjar Nr.8

Vitin e përmbyllim me botimin e tetë të Buletinit për planifikim familjar, të cilin ia kushtuam mungesës së paguar të lehonisë, si një nga politikat mjaft të rëndësishme që kanë potencial të madh të kontribuojnë drejt avancimit të shëndetit të nënave dhe foshnjave të sapolindura. Përmes intervistave me aktivistë dhe profesorë universitar i shqyrtuam përfitimet që i sjell mungesa dhe […]

Më tepër »

Bashkohu me ne! HERARinore

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth edukatës seksuale gjithëpërfshirëse, të bëhesh vullnetar dhe edukator, të flasësh për tema tabu, të kontribosh për të gjithë të rinjtë, të ndryshosh rrethanat, atëherë je në vendin e duhur! A dëshiron ta shfrytëzosh kohën tënde për diçka më ndryshe nga aktivitetet e tua të përditëshme? A dëshiron të takosh njerëz të ri, […]

Më tepër »

Shërbime falas

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues – HIV testimi, kontrolle gjinekologjike dhe dermatologjike, ndihmë juridike pa pagesë, distribuim të prezervativëve dhe materialeve edukative, këshillime.

Më tepër »

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës. Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në […]

Më tepër »

Partnerët


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) Center for Institutional Development - CIRa http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - H.E.R.A. All rights reserved.