30.05.2017

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës.

Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në HERA duhet t’i plotësojnë kualifikimet që vijojnë:

 • Të jenë të moshës prej 18 deri 25 vjet
 • Të ketë të paktën përvojë prej një viti si vullnetar ose aktivist në shoqatë formale ose joformale të qytetarëve
 • Gjatë 2 viteve të fundit të ketë koordinuar ose të ketë udhëhequr ndonjë aktivitet të caktuar si vullnetar ose aktivist
 • Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës maqedonase ose angleze
 • Të ketë shkathtësi për logjistikë
 • Të ketë shkathtësia për teknologji informatike (Word, Excel, PowerPoint, WordPress, mediat sociale)
 • Prirje ndaj përmbushjes me kohë të obligimeve të dhëna

Përparësi do të kenë të rinjtë të cilët:

 • Kanë marrë pjesë në trajnim nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues dhe të drejtave të njeriut
 • Kanë kaluar modulin për edukim gjithëpërfshirës seksual

 

Praktikanti/ja do të jetë përgjegjës/e që të asistojë dhe të fitojë përvojë dhe njohuri në implementimin e aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë me programin rinor në HERA. Praktikanti/ja do të jetë vullnetar/e në aktivitetet, me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes së vullnetarëve në promovimin e SHSRDNJ dhe EGJS, si dhe rritjen e involvimit të vullnetarëve si edukatorë për EGJS. Praktikanti/ja do të përgatisë raporte të rregullta për punën e bërë para koordinatorit të programit rinor.

Koha e paraparë për vullnetarizëm të Praktikantit/es është çdo ditë punë prej orës 08:30/9:30 deri 12:30/13:30 ose prej orës 12:30/13:30 – 16:30/17:30. Numri i përgjithshëm i orëve për vullnetarizëm në javë është 20 orë. Praktikanti/ja do të pranoje neto kompensim mujor për shpenzime të ushqimit dhe rrugës me vlerë prej 4.654,00 denarë.

Vullnetarët  e interesuar më së voni deri 11 qershor të dërgojnë:

 • Biografi të shkurtër ku do t’i përmendin aktivitetet të cilat i kanë implementuar si vullnetarë ose aktivistë, si dhe trajnimet të cilat i kanë vizituar
 • Dokument të plotësuar me emrin “Aplikimi për praktikant në HERA”, të cilin mund ta gjeni të bashkangjitur
 • Rekomandim individual nga personi përgjegjës në shoqatën ku është realizuar përvoja paraprake si vullnetar

Të gjithë kandidatët të cilët do të hyjnë në zgjedhjen më të ngishte do të ftohen për bisedë. Ju lutemi ta cekni telefonin për kontakt dhe e-mail adresën.

Të gjithë kandidatët do të informohen për rezultatet nga Konkursi, përmes postës elektronike, në afat prej 8 ditëve pas mbylljes së konkursit.

Aplikim për praktikant në HERA

Dokumentet me shenjën/lënda e mesazhit Konkurs për praktikant mund t’i dorëzoni përmes postës elektronike: konkurs@hera.org.mk

Publikime

Fushata

Shërbimet

Puna me H.E.R.A.

Bashkohu me ne! HERARinore

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth edukatës seksuale gjithëpërfshirëse, të bëhesh vullnetar dhe edukator, të flasësh për tema tabu, të kontribosh për të gjithë të rinjtë, të ndryshosh rrethanat, atëherë je në vendin e duhur! A dëshiron ta shfrytëzosh kohën tënde për diçka më ndryshe nga aktivitetet e tua të përditëshme? A dëshiron të takosh njerëz të ri, […]

Më tepër »

Shërbime falas

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues – HIV testimi, kontrolle gjinekologjike dhe dermatologjike, ndihmë juridike pa pagesë, distribuim të prezervativëve dhe materialeve edukative, këshillime.

Më tepër »

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës. Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në […]

Më tepër »

Partnerët


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.