Thirrje për pjesëmarrje në trajnim nga fusha e Edukimit gjithëpërfshirës seksual