Конкурс за ангажирање на финансиски/-ка асистент/-ка