Komisioni për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi mbetet të zgjidhet përmes marrëveshjes partiake?!