(Македонски) Јавен повик за набавка на канцелариски мебел