Актуелно

Реакција: Строга осуда за плановите во врска со ...

Мрежата за заштита од дискриминација бара од Општина Ѓорче Петров ...
Прочитај повеќе

Годишен извештај на ХЕРА за 2020 година

Пред Вас е Годишниот извештај за работењето на ХЕРА во ...
Прочитај повеќе

Поддршка за учебници без дискриминација и за знаења ...

Долупотпишаните здруженија на граѓани и мрежи од граѓански организации ги ...
Прочитај повеќе

15 прашања и одговори за сеопфатното сексуално образование

1. Што е сеопфатно сексуално образование (ССО)? Сеопфатното сексуално образование ...
Прочитај повеќе

Заклучоци од конференцијата „Зајакнување на улогата на Комисијата ...

Мрежата за заштита од дискриминација и Комисијата за спречување и ...
Прочитај повеќе