сексуално образование

Tрибина за Превенција на малолетнички бракови и малолетничка ...

Со цел подигнување на јавната свест кај населението од заедниците ...
Прочитај повеќе

Нова генерација ССО врснички едукатори

ХЕРА секоја година организира обука за врснички едукатори со цел ...
Прочитај повеќе

ССО функционира!

ССО, што? ССО е сеопфатно сексуално образование. ССО е континуиран ...
Прочитај повеќе

Отворен ден – ХЕРАмлади

ХЕРАМлади организираат отворен ден за сите оние кои сакаат да ...
Прочитај повеќе

Јавен час по Сеопфатно сексуално образование

Од 2009 ХЕРА Млади бара воведување на сеопфатно сексуално образование ...
Прочитај повеќе