лица со попреченост

Интервју со Елена Ѓурчиновска: Попреченоста не е пречка ...

Сакајќи да ги разнишаме предрасудите поврзани со планирањето на семејството ...
Прочитај повеќе

И во услови на пандемија, потребно е да ...

Спортувањето и грижата за здравјето не смеат да се запостават ...
Прочитај повеќе

Основни информации за семејно насилство за лица со ...

Во отсуство на адаптирани и приспособени едукативни материјали, повеќето од ...
Прочитај повеќе

Прирачник за обука на персонални асистенти и други ...

Според податоците од Светската здравствена организација (СЗО), речиси 15 % ...
Прочитај повеќе

Брошура за правата на лицата со попреченост

Попреченоста е во општеството, а не е карактеристика на личноста. ...
Прочитај повеќе