Основни информации за семејно насилство за лица со попреченост и даватели на услуги на Брајово писмо и во лесно разбирлив формат