(Македонски) Повик за новинар(к)и и студент(к)и по новинарство или комуникации за учество на обука за родово сензитивно известување