(Македонски) Националниот младински совет на Македонија ги повикува политичките партии да потпишат декларација за соработка