(Македонски) 15 организации здружено во Платформа за обезбедување на родова еднаквост и заштита на женските права