(Македонски) Покана: Форум на граѓани на град Скопје