Социјално претприемништво

Прирачник за АППРСМ

Во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за ...
Прочитај повеќе

Процена на капацитетите и потребите на АППРСМ во ...

Во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за ...
Прочитај повеќе

Компаративна студија и Анализа на трошоци и продбивки ...

Еко-социјалната економија е тренд кој бргу расте, бидејќи социјалните претпријатија ...
Прочитај повеќе